Technologie / Techniek

Mevrouw van der Harst

Jij, als leerling van het Markland College, krijgt in het eerste jaar te maken met O&O of T&T. Start je op havo/ vwo dan geven wij vanuit het Technasium het vak “onderzoek en ontwerpen”, oftewel O&O. Start jij als mavoleerling dan geven wij vanuit Bèta Challenge het vak “technologie en toepassing, oftewel T&T. Bij beide vakken ga je met praktijkgerichte opdrachten vanuit bedrijven of instellingen in groepen aan de slag om een oplossing te vinden voor een probleem.

Links & Downloads