Directie

Meneer Rovers

De directie van het Markland College Zevenbergen bestaat uit een rector, een teamleider mavo, een teamleider havo, een teamleider vwo en een conrector. De directie is eindverantwoordelijk voor alle keuzes die binnen onze school gemaakt worden. We doen dit zoveel mogelijk in overleg met alle betrokken partijen: personeel, leerlingen en ouder(s). Samen maken wij het onderwijs!

Links & Downloads