Onderwijsinformatie

Op het Markland College Zevenbergen werken we samen aan ons onderwijs en kunnen alle leerlingen hun dromen waarmaken. Door de kleinschaligheid van de school is er volop aandacht voor iedere leerling en heerst er een fijne sfeer. Hierdoor wordt een goede basis gelegd voor allerlei mogelijke vervolgopleidingen. Bekijk maar eens onze slagingspercentages!

Brugklas

Een dag van een brugklasser begint natuurlijk thuis. Onze school is uitstekend bereikbaar met de fiets, met de bus en met de trein. De fietspaden zijn veilig, verschillende bushaltes bevinden zich binnen drie minuten lopen en dat geldt eveneens voor het treinstation.

Kleinschaligheid
Het Markland College Zevenbergen straalt kleinschaligheid uit. Ondanks dat alle leerlingen (mavo, havo en vwo) door elkaar heen lopen, is de school overzichtelijk en kent een prettige sfeer. De school is onderverdeeld in drie verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich alle creatieve vakken en enkele zaakvakken. Op de eerste verdieping alle exacte vakken en op de tweede verdieping alle talen. Super handig en overzichtelijk als leeromgeving! Brugklassers hebben hun eigen fietsenstalling en iedereen heeft een ‘digitaal’ kluisje (met telefoon te bedienen).

Lestijden
De lessen beginnen om 8.30 uur en duren steeds 50 minuten. Na twee lesuren heeft de onderbouw een kwartier pauze en na drie lesuren is de bovenbouw aan de beurt. Ook de grote pauzes (35 minuten) zijn verdeeld over twee tijdvakken. Er is een grote pauze van 12.05 tot 12.40 uur en van 12.55 tot 13.30 uur. Zo heeft iedere leerling de rust en tijd om te lunchen.

Brugklas vwo

In ons onderwijspalet, zie hieronder, is zichtbaar dat komend schooljaar weer met een aparte vwo-klas gaan starten. In deze klas, als onderdeel van de tweejarige brugperiode, worden leerlingen geplaatst met een zuiver vwo-advies. In alle andere brugklassen wordt meer gedifferentieerd lesaanbod (op twee niveaus) aangeboden, maar in dit type brugklas is sprake van uitdaging en verdieping op alleen het vwo-niveau. Leerlijnen van vakken zijn volledig hierop ingericht.

Meer- en hoogbegaafdheid

Het Markland College Zevenbergen heeft persoonlijke aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Deze leerlingen zitten in een klas (havo/vwo) met zogeheten ‘peers’; ze leren en werken samen met gelijkgestemden. Bovendien beschikt de klas over twee mentoren in de tweejarige brugperiode. De leerling krijgt dus extra tijd en ondersteuning van de mentor met wie wordt gewerkt aan een eigen individueel ontwikkelingsplan.

Bekijk de folder

Tweejarige brugperiode

Op het Markland College Zevenbergen krijgt de leerling twee jaar de tijd om zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken welk niveau het beste bij de leerling past. Dit doen we in klassen waar de leerling op twee niveaus les krijgt: vwo/havo, havo/mavo of mavo/kader. Daarnaast hebben we nog een aparte brugklas voor de leerlingen die vwo willen volgen. In de vwo brugklas wordt de leerling extra uitgedaagd om te leren. Op onze school is alle aandacht en ruimte om te ontdekken wat de leerling allemaal kan, wat de leerling leuk vindt, waar de leerling goed in is en waar de leerling zich op wil richten. We laten daarvoor geen kans onbenut. De leerling krijgt onze garantie dat er (bijna) geen enkele les uitvalt en dus niets hoeft te missen. En heeft een leerling extra hulp nodig bij een vak? Dan wordt hij/zij hier bij geholpen.

Tabletonderwijs

Op het Markland College Zevenbergen heeft de leerling een eigen tablet. Voor bijna ieder vak zijn er digitale leermiddelen. In het brugklasjaar krijgt de leerling les in mediawijsheid en hoe de digitale leermiddelen te gebruiken. Zo leren ze van en met elkaar. En het huiswerk? Dat maakt de leerling natuurlijk ook op de tablet. Maar de tas wordt maar iets minder zwaar. Bij heel veel vakken leert de leerling ook uit boeken.

Talent en voorkeur? Kies voor één van onze leerroutes

Ondernemerschap
Op VECON Business School ontwikkel je jouw talent voor economie en ondernemerschap. Je krijgt een goed beeld van het vervolg-onderwijs en toekomstige beroepen. Je start een eigen bedrijf waarmee je echt winst moet proberen te maken. Daarnaast kun je certificaten behalen voor marketing, ondernemerschap en boekhouden.‍

Cultuur
In deze leerroute staat het vak Art & Design centraal. Je leert creatief te denken, kunt meedoen aan de schoolmusical of schoolband, je maakt kennis met 2D- en 3D-vaardigheden en neemt deel aan verschillende buitenschoolse activiteiten, zoals excursies naar musea. Bovendien ontwikkel je hier je muzikale talent, leer je een instrument bespelen en zingen.‍

Talen
Heb je een talenknobbel? We bieden in deze leerroute vier verschillende talen aan: Anglia Engels, DELF Frans en Goethe Duits. Speciaal voor de eerste twee jaren is er DELE Spaans. Je kunt in alle talen examen doen waarmee je een internationaal erkend certificaat kunt behalen. Érg handig voor als je later in het buitenland wilt gaan studeren of werken.

Techniek
Iedereen die start op onze school krijgt in het eerste jaar het vak Onderzoek & Ontwerpen of Technologie & Toepassing. Je maakt al vroeg kennis met sectoren, beroepen en vraagstukken binnen de techniek. Zo kun je later een goede keuze maken voor een verdere carrière in deze sector. Word jij architect of arts?‍

Sport

Speciaal voor mavoleerlingen met een passie voor sport is er de sportklas. Je krijgt les over diverse sporten. Je leert hoe je moet coachen, activiteiten organiseert en lesgeeft. Ook word je je meer bewust van het menselijk lichaam en een gezonde leefstijl. Je leert veel over jezelf; hoe ga je om met winst en verlies, hoe verleg je je grenzen? Er zijn ook toffe excursies, zoals skiën of snowboarden en kitesurfen. Voor de leerlingen havo en vwo wordt nu nagedacht over het opzetten van het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) in de bovenbouw van die afdelingen.

Begeleiding door mentor en kernteam

Mentor
Het Markland College Zevenbergen biedt leerlingen verschillende vormen van begeleiding. De mentor begeleidt de leerling op gebied van pedagogische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Gedurende het schooljaar houdt de mentor de leerling goed in de gaten. Dit gebeurt onder andere door regelmatige individuele gesprekken en contacten met ouder(s)/verzorger(s). De mentor is als het ware de groep 8 leerkracht van de middelbare school.

Kernteam
De mentor opereert niet alleen maar werkt samen met twee of drie andere mentoren. Samen vormen zij het kernteam van een groep leerlingen en houden een tweewekelijks overleg. Daarnaast geven mentoren les in elkaars klassen, zodat zij alle leerlingen binnen hun eigen kernteam goed kennen. Mocht de eigen mentor niet aanwezig zijn, dan kan er door de leerling altijd een beroep worden gedaan op één van de andere mentoren binnen het kernteam.‍

Leerlingencoördinator
De leerlingencoördinator regelt de dagelijkse gang van uiteenlopende leerlingenzaken.‍

Leerlingenmeldpunt

Het leerlingenmeldpunt is de receptie of het talenlab waar altijd iemand aanwezig is om leerlingen te kunnen helpen en wordt gebruikt voor onder andere:

  • verlofaanvragen
  • opvang van te laat gekomen leerlingen
  • opvang van leerlingen die een vraag hebben
  • opvang van leerlingen die een rustmoment nodig hebben
  • opvang van leerlingen die uit de les verwijderd zijn

Ondersteuningsteam
Het Markland College Zevenbergen beschikt over een team van specialisten die de leerlingen extra kunnen begeleiden op pedagogisch en sociaal-en emotioneel gebied. Te denken valt aan begeleiding bij vormen van autisme, adhd, add en dyslexie, maar ook meer- en hoogbegaafdheid. Het ondersteuningsteam bestaat uit een ondersteuningscoördinator, begeleiders voor passend onderwijs, jeugdprofessionals en dyslexiecoach. Zij werken samen met ouder(s)/verzorger(s), de mentor en het kernteam.